Roman Lipi Parişat

Roman Lipi Parişat, Sanskrit

Roman Lipi Parişat Roman Lipi Parişat, bir romanizasyon sisteminden çok, Devanagari’den latin alfabesine geçişi sağlayacak sistemlerin değerlendirilmesini üstlenen bir kuruluşun adıdır. Roman Lipi Parişat, sanskritte “latin alfabesi kuruluşu” anlamına geliyor. “lipi”, “alfabe” ya da “yazı” demek. bu kuruluş bir proje olarak 1984 yılında Hindistan’ın Mumbai kentinde, ülkenin dört bir yanından gelen sayısı 50’nin üzerindeki saygın akademisyenin buluşmasıyla hayata geçirildi. İlk yıllarda protokol oluşturulmasında çok verimli çalışmalara imza atan ve asya’daki romanizasyon çalışmalarına örnek teşkil eden bir imece görünümüne bürünen roman lipi çalışanları, roman lipi parishad retrospective (1995) gibi önemli yayınlara…

Read More